Środki zewnętrzne

56,4 mln – tak ogromną kwotę dofinansowania zdobył sochaczewski ratusz w ostatnich czterech latach.

Burmistrz zawarł kilkadziesiąt umów na tzw. projekty „twarde” związane m.in. z drogami, chodnikami, transportem publicznym, oraz projekty „miękkie” czyli wsparcie działalności żłobka, edukację, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nie sposób wyliczyć wszystkich, ale warto pokazać choć dziesięć największych dotacji, które zasiliły budżet naszego miasta.

10.980.000 zł – z NFOŚiGW na wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego

7.863.000 zł – z UE na projekt „Sochaczewski Eko-bus”, czyli m.in. zakup pięciu autobusów dla ZKM (w tym dwóch elektrycznych), wymianę ok. 30 wiat przystankowych, montaż biletomatów i elektronicznych tablic z rozkładem jazdy.

6.790.000 zł - z NFOŚiGW na przebudowę parku Garbolewskiego, parku Fryderyka Chopina w centrum miasta oraz parku w Chodakowie, wykonanie „zielonej kurtyny” przy ul. Olimpijskiej, odnowę terenów rekreacyjnych nad Utratą

6.292.000 zł – w tym 5 mln z UE i 1,3 mln z budżetu państwa na rewitalizację terenów nad Bzurą, czyli budowę bulwarów rekreacyjnych i kawiarni

4.566.000 zł – z NFOŚiGW na wzmocnienie skarpy przy ul. Traugutta

4.156.000 zł – z UE na termomodernizację budynków Sochaczewskiego Centrum Kultury w Boryszewie
i Chodakowie, oraz niemal gruntowny remont hali sportowej w Chodakowie

3.533.000 zł – z UE na budowę amfiteatru i widowni w miejscu obecnej muszli koncertowej na podzmaczu

2.600.000 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę stadionu miejskiego przy
ul. Warszawskiej

1.677.000 zł – od rządu na gruntowny remont mostu na Bzurze, wykonanie prawoskrętu w ul. Gawłowską, ścieżki rowerowej biegnącej od parku przy ul. Traugutta za rzekę, oświetlenie mostu

1.570.000 zł – od rządu na projekt „Przebudowa centralnych dróg w Sochaczewie”