Aniela Bryłowska

O mnie:

Urodziłam się w 1954 roku w Sochaczewie. Jestem mężatką. Mam syna. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem magistra Wychowania Plastycznego. Aktualnie jestem na emeryturze. Praktycznie całe życie zawodowe przepracowałam jako nauczyciel  w sochaczewskich szkołach średnich (LO im. Chopina oraz ZSCKP im. Garbolewskiego) oraz prowadziłam zajęcia z plastyki w chodakowskim MOK. Obecnie uczę malarstwa w Sochaczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Interesuję się ceramiką. Pasję tę łączę z zajęciami dla dzieci w jednym z warszawskich domów kultury. Miałam kilka indywidualnych i zbiorowych wystaw prac malarskich oraz uczestniczyłam w plenerach. Równolegle do pracy dydaktycznej i artystycznej udzielam się społecznie we wspólnocie mieszkaniowej.

Program wyborczy:

Jestem gotowa do działania w zakresie inicjatyw dotyczących kultury, ekologii, pomocy społecznej i sportu. Niemniej nie pozostaną mi obojętne inne problemy lokalnej społeczności. W sferze kultury pragnę działać na rzecz rozwoju niekomercyjnych, nowatorskich form artystycznych we wszystkich dziedzinach, nie tylko w plastyce.
Będę, jak dotychczas wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu ochronę przyrody – po to, byśmy mogli wszyscy korzystać z jej dobrodziejstw. Moim marzeniem jest, aby nie tylko mój rodzinny Chodaków pozostał zieloną dzielnicą Sochaczewa. Chciałabym otoczyć szczególną opieką ludzi starszych, samotnych oraz ich rodziny, np. w formie samopomocy sąsiedzkiej lub obywatelskiej, czy stworzenia udogodnień dla ludzi z problemami z poruszaniem się.
Ważnym dla mnie jest dalszy rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Będę wspierała tego typu inicjatywy.

Noszę w pamięci słowa mojej mamy Anny Król: