Edward Stasiak

żonaty, dwoje dzieci, emeryt

Radny Rady Miasta: II , III , V , VI , VII – kadencji 

technik mechanik

Funkcje pełnione w Radzie:

 • Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 • V-ce Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w okręgu wyborczym nr 4 z moim wsparciem i udziałem:

 • przebudowa ulic: Trojanowskiej etap I i II , Chodakowskiej , chodniki w ul. Łąkowej i w ul. Księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła
 • remont nawierzchni ulic: w ramach programu „drogi zamiast błota” wykonano utwardzenie na trzynastu ulicach
 • oświetlenie ulic: Wyspiańskiego, Krzywoustego, Jedwabnicza, Chodakowska, Żwirowa, Wspólna
  (w trakcie realizacji), boisko KS Bzura
 • rewitalizacja: Park w Chodakowie , tereny nad Utratą ( wyłoniony wykonawca) oraz budowa Placu Zabaw dla dzieci w Chodakowie i Trojanowie
 • termomodernizacja: Hala Sportowa i Dom Kultury w Chodakowie komunikacja: usprawnienie komunikacji miejskiej w Osiedlu Trojanów, budowa wiat przystankowych (w trakcie realizacji)
 • aktywność społeczna: pomoc seniorom przy pozyskiwaniu „karty seniora”, „koperty życia”

Zadania których nie udało się wykonać:

 • rozpoczęcie budowy trasy północ-południe w śladzie ul. Łąkowej od ul. Trojanowskiej do stacji PKP
 • budowa chodników w śladzie ulic osiedlowych
 • odnowienia ściany pamięci przy kościele w Trojanowie
 • remontu ulicy Kochanowskiego

Zadania które będę realizował gdy obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem:

 • działania na rzecz budowy trasy północ-południe
 • przebudowa ul. Okrężnej od ul. Trojanowskiej do bazy ZGM
 • budowa chodników w osiedlach w ulicach utwardzonych asfaltem
 • kontynuacja programu „drogi zamiast błota”
 • udrożnienie spływu wód w rejonie ulicy Sikorskiego i ul. Pięknej
 • przebudowa ul. Kolejowej
 • działania na rzecz przebudowy ulicy Chopina i ul. 600 lecia
 • oświetlenie ulic
 • budowa ścieżki rowerowej śladzie torów kolejowych od Sochaczewa do Tułowic
 • wspieranie i tworzenie projektów inwestycyjnych i pozyskiwanie funduszy unijnych na zadania inwestycyjne
 • kontynuacja pomocy seniorom przy pozyskiwaniu „karty seniora”, „koperty życia”