Kamila Kłos

Ogólne inlformacje:

urodzona 21.11.1979r. w Łodzi, mąż Krzysztof, dwoje dzieci: Oliwia lat 10, Szymon lat 8

Wykształcenie:

  • Wyższe Studia Magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) na Wydziale Politologii w Poznaniu, tytuł magistra politologii,
  • studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Doświadczenie zawodowe:

  • własna działalność – usługi projektowe

Działalność społeczna:

  • wspieranie inicjatyw lokalnych

Zainteresowania, hobby:

  • książki sience fiction i kryminalne w szczególnościkryminał skandynawski,
  • kino,
  • turystyka

Program wyborczy:

  • modernizacja infrastruktury drogowej w tym przebudowa ulicy 15 Sierpnia;
  • rozbudowa miejskiego systemu monitoringu;
  • rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy oświatowej w tym budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.