Krystyna Dybiec

Lat 64, zamężna, dwoje dorosłych dzieci Kamil i Marta, wnuki Maria i Zbyszek.

Wykształcenie średnie ekonomiczne o kierunku administracja terenowa.

Przez 45 lat zawodowo związana z pracą w samorządzie pełniąc funkcje kierownicze w Wydziale Komunikacji i Transportu, a od czerwca br. szczęśliwa emerytka.

Radna Rady Miejskiej V, VI, VII kadencji. Od 15 lat współzałożyciel i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji.

W minionej kadencji:

• zmodernizowano park im. I.W. Garbolewskiego
• poprawiono infrastrukturę drogową osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Marii Skłodowskiej

Dążąc do dalszego rozwoju naszego miasta zadbam o:

• budowę lokali komunalnych,
• rozbudowę systemu monitoringu o nowe miejsca w tym park im. I. W. Garbolewskiego,
• pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szkół podstawowych w szafki na podręczniki,
• nowe wyposażenie na istniejących placach zabaw,
• zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie miasta.