Magdalena Sikora

29 lat, zamężna

Wykształcenie wyższe:

 • Studia Licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym, tytuł licencjata filologii angielskiej;
 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym, tytuł magistra filologii angielskiej;
 • Studia Podyplomowe - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Zarządzanie Oświatą;
 • Kursy, konferencje oraz szkolenia w dziedzinie nauczania oraz metodologii języka angielskiego;

Doświadczenie zawodowe:

 • stanowisko lektora w prywatnej szkole językowej w Sochaczewie oraz Żyrardowie English BEST WAY;
 • stanowisko nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie;

Działalność społeczna:

 • wolontariat w Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii (TZN) Sochaczew;
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew (SPRMS);
 • działalność artystyczna: grupa artystyczna Niereformowalni i już.

Zainteresowania i hobby:

 • turystyka,
 • fitness,
 • muzyka

Program wyborczy:

Perspektywy dla szkół:

 • Modernizacja i doposażenie sal lekcyjnych w szkołach (wyposażenie klas w tablice interaktywne, zakup oprogramowań do tablic interaktywnych, urządzeń do obserwacji, przyrządów do pomiarów, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu technicznego oraz map i modeli do pracowni geograficznych, biologicznych i chemicznych, zależnie od potrzeb danej szkoły);

Udogodnienia dla rodzin:

 • projekt utworzenia świetlicy środowiskowej dla najmłodszych (dzieci w wieku szkolnym 6-13 lat) w celu kształtowania właściwych postaw społecznych oraz objęcia dzieci opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
 • projekt doposażenia osiedli mieszkaniowych w place zabaw dla dzieci;
 • projekt zakładający możliwość wykupienia miejsc parkingowych przy osiedlach mieszkaniowych (założenie blokad zagradzających wjazd na miejsce parkingowe).

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia”.

Herodot