Marek Kosieradzki

60 lat żonaty, dwoje dzieci, troje wnucząt

wykształcenie średnie, emeryt wojskowy

O mnie:

 • honorowy dawca krwi
 • członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • radny VII kadencji Rady Miasta
 • członek Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • członek Sochaczewskiej Rady Pożytku Publicznego

Hobby:

 • numizmatyka - członek Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
 • falerystyka
 • historia lotnictwa wojskowego

Zadbam o:

 • poprawę infrastruktury drogowej
 • wybudowanie tras pieszo-rowerowych
 • zaadoptowanie miejsc do spotkań i rekreacji dla seniorów