Mirosława Czerniachowska

66 lat, rozwiedziona, bezdzietna

Wykształcenie:

Wyższe studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, Wydział Włókienniczy, mgr inż. włókiennik

Doświadczenie zawodowe:

• 17 lat pracy w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex”,
• Poczta Polska – Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem,
• prywatne Spółki handlowe (SPC, Trend),
• działalność gospodarcza – handel tkaninami, bawełną (Firma „Mira”, Impact)

Działalność społeczna:

Od 6 lat aktywnie uczestniczę w pracach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – jestem jego wiceprezesem

Zainteresowania, hobby:

• jazda na nartach
• najnowsza historia Polski
• muzyka

Program Wyborczy:

Sochaczew to moja Mała Ojczyzna, jestem związana od ponad 40 lat z tym miastem i z pełną determinacją będę wspierała istniejące programy oraz zabiegała o wprowadzenie nowych, które zapewnią lepszą jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych.
W sposób naturalny bliska mojemu sercu pozostanie pomoc Seniorom – skorzystam ze wszystkich możliwych sposobów wsparcia, aby Ich życie było lepsze, pogodniejsze, aktywniejsze… Będę wsłuchiwała się w głos mieszkańców i reagowała na ich potrzeby.

Poniżej kilka propozycji i obszarów mojej aktywności:

• Zamierzam pozyskiwać środki (dotacje) pozwalające na dofinansowanie imprez kulturalnych, masowych pozwalających na udział w nich szerokiej publiczności, w tym młodzieży
• Podejmę starania w zakresie zdobywania środków unijnych przeznaczonych dla samorządów – na rozwój mikroregionów a także właściwe i dobrze zaplanowane gospodarowanie tymi środkami
• Uaktywnię środowisko emerytów poprzez prace na Ich rzecz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i innych istniejących w Sochaczewie Stowarzyszeń – przedstawię oferty zmierzające do osiągnięcia dobrostanu ludzi starszych (gimnastyka, basen, wycieczki, wykłady, nauka języków, komputery, zajęcia artystyczno-plastyczne)
• Zamierzam wzmocnić i zintensyfikować programy niwelujące zakłócanie rozwoju dzieci i młodzieży - poprzez oferty spędzania wolnego czasy i umożliwianie rozwijania ich talentów
• Będę wnioskowała o wydzielenie środków na rozwój i poprawę warunków do uprawiania sportów przez dzieci i młodzież (remonty, rekonstrukcje istniejących obiektów w szkołach pozwalające na bieżące z nich korzystanie)