Ryszard Nowakowski

72 lata, emeryt, żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci, szczęśliwy dziadek i pradziadek, dwoje wnucząt i dwoje prawnucząt

Wykształcenie:

średnie zawodowe, były pracownik P.G.K i M w Sochaczewie oraz Zakładu Usług Komunalnych, od 2002 - 2009 roku pracownik ds. technicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Działalność społeczna:

w latach 1978 do 2015 roku tj. 37lat, pełniłem funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, przez trzy kadencję pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Ławniczej. Jednocześnie w latach 1978 do 1990roku byłem Radnym Miejskim w tym jedną kadencję jako V-ce przewodniczący Rady.

Obecnie jestem V-ce prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło Sochaczew - Miasto.

Moje hobby:

to przede wszystkim sport, oraz dyscypliny które propagują zdrowy styl życia min.: kolarstwo, biegi, nordic-walking oraz wędkarstwo.

Uważam, że lata pracy zawodowej oraz doświadczenie jakie posiadam w pracy społecznej, pozwolą mi godnie wypełnić mandat(funkcję)radnego.

Zaufanie jakim zechcecie mnie Szanowni Państwo obdarzyć oddając na mnie swój głos, nie zostanie zawiedzione.

Życzę Państwu i sobie realizacji wytyczonych celów i zamierzeń.