Urszula Mergner

O mnie:

Wykształcenie:
wyższe - magister pedagogiki z organizacji i zarządzania oświatą, podyplomowe studia z wychowania fizycznego, zdrowotnego oraz korektywy.

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim,
 • trener w UKS Sochaczewskim Centrum Sportów Walki,

Działalność społeczna:

 • skarbnik w UKS Sochaczewskim Centrum Sportów Walki,
 • członek zarządu w Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
 • opiekun wolontariatu w SP w Kozłowie Biskupim,
 • współorganizator „Letniej i Zimowej Olimpiady przedszkolaków”, „Olimpiady Seniorów”,
 • sędzia oraz prowadzenie wolontariatu podczas „Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków”,

Zainteresowania:

 • sport,
 • wolontariat,
 • praca z dziećmi.

Program wyborczy:

Jeśli zostanę wybrana to jako radna Rady Miasta będę realizowała program Sochaczewskiego Forum Samorządowego, zaproponowany przez naszego kandydata na burmistrza – Piotra Osieckiego.

Zamierzam skupić się w szczególności na następujących punktach:

 • wspierać inicjatywy na rzecz inwestycji gospodarczych na terenie Sochaczewa i okolic
 • zwiększenie środków finansowych dla stowarzyszeń sportowych i kulturalnych oraz przydzielanie ich proporcjonalnie do osiągnięć i zakresu działania
 • wykorzystanie sportu i kultury do promocji Sochaczewa
 • organizowanie imprez plenerowych
 • propagowanie idei aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców w różnym wieku i z różnymi potrzebami
 • integracja oraz wsparcie osób przewlekle chorych
 • budowa ścieżek rowerowych
 • stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne