Program na lata 2018-2023

 

ZADBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WSZYSTKICH DZIELNIC

Pozyskaliśmy miliony na miejskie inwestycje, na oświatę, sprawy społeczne, budowę dróg i boisk przyszkolnych. Kończąca się kadencja była pod tym względem bardzo udana, zapewniła miastu rozwój w wielu dziedzinach. Ale miasto to żywy organizm, dlatego przed nami kolejne, duże wyzwania. Są jeszcze środki unijne do pozyskania, wiele programów prowadzonych przez wojewodę i ministerstwa, z których można zdobyć dotacje na drogi, mosty, walkę ze smogiem. Sochaczewskie Forum Samorządowe pokazało, że umie to zrobić, że ma pomysł na miasto, na jego rozwój w każdej dziedzinie. Jesteśmy skuteczni w tym, co robimy, dlatego nasz program, to nie obietnice bez pokrycia. Za 5 lat rozliczymy się ze składanych dziś deklaracji!

Oto filary naszego programu na kadencję 2018-2023.

Plan dla BORYSZEWA

 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
  Zadanie jest już w trakcie realizacji. Miasto wydzieliło pieniądze na projekt, zleciło jego wykonanie, w nowej kadencji nasi radni zadbają, by znalazły się także pieniądze na budowę sali.
 • Przebudowa ulicy 15 Sierpnia
  Mamy gotowe projekty, a plan gruntowego remontu (asfalt, chodniki, ścieżka rowerowa) kilka dni temu zgłosiliśmy do rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Liczymy, że wojewoda dofinansuje nasz projekt kwotą 3 mln zł. Z MZDW rozmawiamy o remoncie także wojewódzkiego odcinka 15 Sierpnia, między wiaduktem obwodnicy a skrzyżowaniem Inżynierskiej, Boryszewskiej i Kościńskiego, na który miasto przygotowało dokumentację projektową.
 •  Modernizacja ulic i chodników
  Czyli kontynuacja programu „Drogi zamiast błota”.
 • Zagospodarowanie terenów wokół SCK
  Od trzech lat systematycznie remontujemy gmach dawnego ZDK-u. Teraz, gdy obiekt przeszedł pełną termomodernizację, w niegdyś pustych piwnicach działa Klub Kontrast, a lada dzień sala widowiskowa zyska balkon, można się zabrać za otoczenie SCK. Mamy kilka pomysłów – park kultury, integracyjny plac zabaw, park seniora – to tylko kilka spośród nich. Który z projektów najbardziej spodoba się mieszkańcom? Decyzję poprzedzą szerokie konsultacje z lokalną społecznością.

Plan dla CENTRUM

 • Przebudowa alei 600-lecia
  Doprowadzimy do jej gruntownego remontu na odcinku od torów kolejki wąskotorowej do ul. Staszica. Mamy gotową dokumentację. To m.in. nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa.
 • Modernizacja ulic i chodników
  Czyli kontynuacja programu „Drogi zamiast błota”.
 • Budowa amfiteatru i przystani
  Przystań powstanie już w pierwszej połowie 2019 roku. Jeśli chodzi o amfiteatr, to tak samo jak mieszkańcom zależy nam, by doroczne święto miasta wróciło na podzamcze. Mamy gotowe projekty, pozwolenia i uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego doprowadzą do budowy nowej sceny i widowni.
 • Stadion Orkana
  Trwa budowa zadaszonej trybuny, lecz to tylko pierwszy etap zmian na tym terenie. W nowej kadencji doprowadzimy do budowy nowych kortów tenisowych, ułożenia syntetycznej bieżni wokół boiska głównego, budowy nowego boiska bocznego (treningowego).

Plan dla CHODAKOWA

 • Dokończenie rewitalizacji terenów nad Utratą
  Przywrócimy ten teren mieszkańcom, sprawimy, że jak dawnej będzie to miejsce rodzinnych i sąsiedzkich spotkań, wyposażony w ławki, oświetlenie, wiaty piknikowe, ścieżki dla pieszych i rowerzystów.
 • Modernizacja ulic i chodników
  Czyli kontynuacja programu „Drogi zamiast błota”.
 • Dokończenie przebudowy ulicy Chopina
  Doprowadzimy do przebudowy tej wojewódzkiej drogi na odcinku od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej. Miasto opracowało projekty, jest gotowe samo zapłacić za ustawienie oświetlenia, w ubiegłym roku wymieniło w ul. Chopina sieć wodociągową. Wszystko po to, by zarządcy ulicy ułatwić przebudowę tej drogi. MZDW jest w trakcie wyłaniania wykonawcy.
 • Dokończenie modernizacji stadionu KS Bzura
  Stadion w Chodakowie, podobnie jak ten w centrum miasta, wymaga poważnych nakładów. To kawał pięknej historii, miejsce integrujące społeczność Chodakowa, dla wielu mieszkańców symbol dzielnicy. Zrobimy wszystko, by stadion stał się bardziej funkcjonalny i nowoczesny.
 • Przebudowa mostu na Bzurze – ulica Mostowa
  Choć to droga powiatowa i mostem zarządza starostwo, zrobimy wszystko, by i on był bezpieczny dla kierowców i pieszych, służył przez kolejne kilkadziesiąt lat. Miasto już wydzieliło pieniądze na projekt robót. Jeśli w nowej kadencji samorząd powiatowy zwróci się do nas o wsparcie, na pewno nie odmówimy. Będziemy współfinansować ten projekt.
 • Dalsze inwestycje w Szkole Podstawowej nr 7, w jej infrastrukturę

Plan dla LEWOBRZEŻNYCH DZIELNIC SOCHACZEWA

 • Budowa mostu
  Wykonana w tym roku renowacja kładki na Bzurze, budowa chodników i oświetlenia – to tylko rozwiązanie tymczasowe. Dzielnica potrzebuje lepszej komunikacji z centrum miasta. Zadbamy o to, by w nowej kadencji most powstał.
 • Przebudowa ulicy Płockiej
  Mamy gotowe projekty, kosztorysy, wiemy jak wykonać to zadanie. Płocka zostanie przebudowana na całej długości, aż do granicy z gminą Sochaczew. Tam też planujemy ścieżkę rowerową!
 • Modernizacja ulic i chodników
  Czyli kontynuacja programu „Drogi zamiast błota”.
 • Budowa placu zabaw
  Ponieważ miasto nie ma w tym rejonie odpowiedniego terenu, zawrzemy porozumienie ze szpitalem, by plac zabaw powstał na jego działce.