Grzegorz Mikulski

O mnie:

Posiadam wykształcenie średnie techniczne i trzydziestodziewięcioletni staż pracy. Obecnie jest emerytem i jednocześnie pracuję na ½ etatu w administracji państwowej.

Jestem osobą kreatywną i nie boje się trudnych wyzwań. Mam dużo wolnego czasu i chciałbym go w znacznej części poświęcić na działalność społeczną zmierzającą do poprawy warunków życia mieszkańców.

Szanowni Państwo, nie zmarnujmy szansy, jest jeszcze dużo do zrobienia. Pozwólcie mi działać w kierunku poprawy życia mieszkańców i pozbycia się kurzu z nieutwardzonych ulic. Wyboiste drogi są zmorą dla mieszkańców tego rejonu. Jako radny i jednocześnie mieszkaniec, będę działał dla naszego wspólnego dobra. Dokończmy program „Drogi zamiast błota”

Za każdy głos oddany na moja osobę z góry serdecznie dziękuję.

Program wyborczy:

Szanowni Państwo będąc Radnym zamierzam dążyć do:

 • Utwardzenia masą asfaltową ulic:
  Krzywej, Księżycowej, Zwierzynieckiej, Krzywoustego, Jedwabnicza, Królewska, Nałkowskiej, Jasnej, Niepodległości, Wiejskiej, Bielawskiego (odcinek w kierunku ul. Wiosennej)
 • Modernizacji już utwardzonych ulic, które znajdują się w złym stanie technicznym:
  Topolowej, Bielawskiego (odcinek w kierunku ul. Sikorskiego), Grunwaldzkiej, Sikorskiego, Wyszogrodzkiej (odcinek od ronda „Chodaków” w kierunku ul. Kolejowej), Pocztowej, Kolejowej, Bohaterów Chodakowa
 • Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic:
  Wspólnej, Krzywoustego (na odcinku od strony ul. Wspólnej), Topolowej (wzdłuż ogródków działkowych do ul. Krzywoustego), Bielawskiego (w kierunku ul. Wiosennej), Smolnej (rejon skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Mokas), Nałkowskiej, Niepodległości Wykonania chodnika na ul. Smolnej, Powstańców Warszawy oraz ul. Wyszogrodzkiej (do ul. Korczaka)
 • Inicjowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych (progi zwalniające na newralgicznych odcinkach naszych ulic)
 • Działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska naturalnego
  Walka ze smogiem, blokowania inicjatyw zmierzających do tworzenia na terenie naszego miasta składowisk odpadów komunalnych itp. inwestycji (teren byłego Chemitexu i wyrobiska kopalniane byłej Ceramiku Budowlanej w Plecewicach
 • Obniżenia cen wody i ścieków
  W opinani mieszkańców ceny te są zbyt wysokie w porównaniu do innych gmin czy miast