Henryk Bryła

lat 70, Żona Gabriela, córka, zięć i wnuczka

Nauczyciel (emeryt) – wykształcenie wyższe magisterskie Były dyrektor Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Sochaczewie

Radny II, III i IV kadencji Rady Miejskiej

Będąc radnym przewodniczyłem Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budżetu i Finansów. Moje zainteresowania to dobry film i sport.

W poprzednich kadencjach dzięki mojemu dużemu zaangażowaniu na osiedlu Malesin i Boryszew wykonano wiele inwestycji tj.:
• instalację wodną i kanalizacyjną;
• nawierzchnię tłuczniową i asfaltową na ulicach Sucharskiego, Kawalerzystów, Bortnowskiego, Kozubowskiego, Sobieskiego, Szajnowicza, Zawiszy Czarnego, Spółdzielczej, Bojowników, itp.

W nadchodzącej kadencji moim celem będzie:

• wykonanie chodników w ulicach Bortnowskiego, Kozubowskiego, Zawiszy Czarnego, Kutrzeby, Szajnowicza (część końcowa), Kawalerzystów, Bojowników;
• wykonać nawierzchnię na ulicach Inżynierskiej oraz 15-sierpnia;
• wykonać nowe chodniki w ulicy 15 sierpnia (do krzyżówek w Malesinie) oraz w ulicy Inżynierskiej;
• rozpocząć modernizację oświetlenia ulicznego;
• wykonać instalację świetlną na skrzyżowaniu ulic Inżynierska – 15 sierpnia – Boryszewska – Kościńskiego;
• uruchomić komunikację miejską ul. Boryszewska – Bortnowskiego – Kutrzeby do 15 sierpnia;
• rozwiązywanie problemów mieszkaniowych na terenie miasta Sochaczew.

Henryk Bryła