Henryka Cieślak

Od urodzenia mieszkanka Sochaczewa, zamężna, dwoje dzieci, troje wnucząt. Emerytka.

Całe swoje 40 letnie życie zawodowe związałam z pracą w strukturach lokalnych samorządów (Urząd Miasta, Powiatowy Zarząd Dróg). Nie szczędziłam nigdy czasu na poświęcanie się pracy społecznej, która pozostaje moją pasją do dziś.

O mnie:

Jestem osobą ambitną i zawsze otwartą na współpracę z innymi, dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Jeśli uzyskam poparcie, zapewniam, że będzie mi zawsze przyświecała zasada komunikowania się z wyborcami, ponieważ uważam, że w oparciu o konstruktywny dialog można wspólnie pracować dla dobra naszego miasta i naszych mieszkańców. Jestem wrażliwa na krzywdę ludzką. Przeprowadziłam kilka akcji charytatywnych dla najuboższych rodzin w naszym mieście, między innymi takich jak „Wyprawka szkolna” czy „Świąteczna paczka”.

Program:

• poprawa i budowa dróg miejskich oraz chodników szczególnie tych, które mają znaczenie dla mieszkańców mojego osiedla,
• wzmacnianie działań na rzecz poprawy ładu i porządku publicznego
• nowe ścieżki rowerowe
• nowe wiaty autobusowe
• wykorzystanie terenów nad rzeką Bzurą dla celów rekreacyjnych
• bezpłatny internet dla wszystkich mieszkańców Sochaczewa
• budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego na naszym osiedlu
• budowa muszki koncertowej

Jako radna zawsze będę służyła pomocą, nie boję się trudnych wyzwań. Nie zapomnę o swoich wyborcach i wyborczych obietnicach.