Sylwester Zdzieszyński

55 lat, żona Hanna

Doświadczenie zawodowe:

 • od 37 lat pracownik zakładu PKP Energetyka Zakład Mazowiecki(brygadzista)
 • Działalność gospodarcza

Działalność społeczna:

 • współorganizator turnieju dzikich drużyn w piłkę nożną
 • współorganizator rajdu rowerowego im. Tadeusza Krawczyka
 • radny rady miejskiej 2010-2014 i 2014-2015(wiceprzewodniczący)

Zainteresowania:

 • sport,
 • budownictwo (nowe technologie energetyczne i ich wdrażanie)

SZANOWNI WYBORCY, INWESTYCJE KTÓRE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE DZIĘKI MOIM STARANIOM;

 • Remont mostu w ciągu ulicy Płockiej
 • Przebudowa ul. Staszica
 • Przebudowa ul. Reymonta, Wąskiej, Kordona-Janickiego, części ul. 1-Maja. W obrębie tych ulic Powstała strefa płatnego parkowania
 • Powstanie strefy płatnego parkowania w obrębie ulic Pokoju, Polnej i Żeromskiego
 • Budowa kanalizacji deszczowej ul. Nadrzeczna, Tęczowa, Gagarina i Mała
 • Budowa nawierzchni asfaltowych w ulicach; Nadrzeczna, Wodna, Spokojna, Zieleńcza, Chłodna, Radiowa, Tęczowa, Malinowa, Jaworowa, Perłowa, Koralowa, Medyczna, Równoległa, Żeglarska, Mała, Gagarina, częściowo Rybna
 • Remont kładki (ul. Staszica-Gawłowska)

Na podstawie doświadczeń mam przekonanie, że metodą dialogu i dobrej współpracy z Organem wykonawczym, jak również całej Rady można osiągnąć wymierny sukces dla Naszego Miasta.

MOJE PROPOZYCJE W ZAKRESIE INWESTYCJI, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ REKREACJI W NASZYM MIEŚCIE

 • Budowa nawierzchni asfaltowych w ramach programu DROGI ZAMIAST BŁOTA (ul.Dewajtis, Spacerowa, Radosna, Srebrna, Rybna-druga część, Konwaliowa, Brzozowa, Kasprowicza, Planowa, Czarnieckiego, Iwaszkiewicza)
 • Dokończenie remontu ul. 1-Maja
 • Przebudowa ciągu pieszego ul. Żeromskiego (między blokami od ul. Pokoju )
 • Dalsze prace nad uruchomieniem nowej przeprawy mostowej na rzece Bzurze
 • Współpraca z policją w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieszkańców
 • Angażowanie i pomoc młodzieży bogatej w pomysły na rzecz kultury, edukacji i sportu
 • Zabieganie o jak najniższe ceny wody i ścieków
 • Budowa Amfiteatru, dokończenie zagospodarowania terenów nad Bzurą
 • Dokończenie budowy chodnika ul. Rumiankowa

Szanowny wyborco.
Cele jakie sobie stawiam w działalności społecznej w mojej ocenie służą rozwojowi Naszego Miasta. Aby móc je realizować z większą skutecznością proszę o głos w zbliżających się wyborach do Rady Miejskiej